Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cestná87361 SGWaAP
0.373pozemná_komunikácia16812 SGWaAP
0.387cestné13070 SGWaAP
0.416doprava720765 SGWaAP
0.425nákladná_doprava17911 SGWaAP
0.467dopravná169170 SGWaAP
0.486železničná94011 SGWaAP
0.495cestný43969 SGWaAP
0.544kamiónová_doprava4535 SGWaAP
0.562Cestný724 SGWaAP
0.565dopravný176203 SGWaAP
0.568premávka75582 SGWaAP
0.582diaľničná14070 SGWaAP
0.583kamiónová1649 SGWaAP
0.586vozovka69043 SGWaAP
0.590vnútrozemská_vodná1942 SGWaAP
0.592automobilová40918 SGWaAP
0.602koľajová3947 SGWaAP
0.610autobusová47638 SGWaAP
0.612lodná_doprava5116 SGWaAP
0.613rýchlostná56209 SGWaAP
0.615cestná_premávka53381 SGWaAP
0.615diaľnica189527 SGWaAP
0.621železnica130887 SGWaAP
0.625železničná_trať32339 SGWaAP
0.641cyklistická30852 SGWaAP
0.647tranzitná10571 SGWaAP
0.647zjazdnosť3046 SGWaAP
0.649dopravné53768 SGWaAP
0.649mostný_objekt4748 SGWaAP
0.650hromadná_doprava13732 SGWaAP
0.650preprava209933 SGWaAP
0.652koľajová_doprava2236 SGWaAP
0.656železničný32649 SGWaAP
0.656zasielateľstvo1898 SGWaAP
0.656diaľková12876 SGWaAP
0.657vlaková12259 SGWaAP
0.659dopravne3540 SGWaAP
0.661medzimestská1827 SGWaAP
0.661mestská_hromadná22232 SGWaAP
0.666motorové_vozidlo102136 SGWaAP
0.666infraštruktúra177534 SGWaAP
0.666dvojpruhová731 SGWaAP