Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cenzúra24809 SGWaAP
0.396autocenzúra1878 SGWaAP
0.504cenzurovať3076 SGWaAP
0.557cenzor5109 SGWaAP
0.558diktatúra24909 SGWaAP
0.574propaganda58977 SGWaAP
0.580cenzúrny478 SGWaAP
0.588politická_korektnosť5213 SGWaAP
0.590cenzorský496 SGWaAP
0.598totalita30502 SGWaAP
0.600totalitná8415 SGWaAP
0.607represia12047 SGWaAP
0.608perzekúcia7796 SGWaAP
0.622politizácia2661 SGWaAP
0.629nesloboda10485 SGWaAP
0.641totalitný9859 SGWaAP
0.646konšpirácia11891 SGWaAP
0.648totalitné2380 SGWaAP