Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000centristický632 SGWaAP
0.291stredoľavý524 SGWaAP
0.322centrista742 SGWaAP
0.342stredopravý1070 SGWaAP
0.378centristická1279 SGWaAP
0.392pravicový23170 SGWaAP
0.392ľavicový24638 SGWaAP
0.406stredoľavá1337 SGWaAP
0.433stredopravicová579 SGWaAP
0.441sociálnodemokratický3352 SGWaAP
0.454konzervatívec23652 SGWaAP
0.455krajne_pravicový1447 SGWaAP
0.458Ľavica515 SGWaAP
0.458ľavicovo2169 SGWaAP
0.460Ľavicový596 SGWaAP
0.469proreformný769 SGWaAP
0.476ultrapravicový1040 SGWaAP
0.476sociálny_demokrat25199 SGWaAP
0.479postkomunista1016 SGWaAP
0.481pravicový_populista524 SGWaAP
0.482Republikán615 SGWaAP
0.486liberálny_demokrat2272 SGWaAP
0.495ľavicová26769 SGWaAP
0.497ľudovec8621 SGWaAP