Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000centrista742 SGWaAP
0.322centristický632 SGWaAP
0.356stredoľavý524 SGWaAP
0.366konzervatívec23652 SGWaAP
0.370centristická1279 SGWaAP
0.381socialista39758 SGWaAP
0.385liberálny_demokrat2272 SGWaAP
0.386sociálny_demokrat25199 SGWaAP
0.395stredopravý1070 SGWaAP
0.426reformista1718 SGWaAP
0.433stredoľavá1337 SGWaAP
0.435postkomunista1016 SGWaAP
0.436ľudovec8621 SGWaAP
0.440demokrat45238 SGWaAP
0.440liberál38834 SGWaAP
0.461stredopravicová579 SGWaAP
0.466Ľavica515 SGWaAP
0.470pravicový23170 SGWaAP
0.471Republikán615 SGWaAP
0.472kresťanský_demokrat17381 SGWaAP
0.475ľavičiar11215 SGWaAP
0.479Le_Penová1771 SGWaAP
0.480pravicový_populista524 SGWaAP
0.480krajne_pravicový1447 SGWaAP
0.482ľavicová26769 SGWaAP
0.483ľavicový24638 SGWaAP
0.485Le_penová606 SGWaAP
0.486euroskeptická1801 SGWaAP
0.489labourista6083 SGWaAP
0.498ultranacionalista1070 SGWaAP
0.504ultrapravica569 SGWaAP
0.507Ľavicový596 SGWaAP
0.507pravicová39813 SGWaAP
0.509CDU11495 SGWaAP
0.511Národný_front4691 SGWaAP
0.513republikán22497 SGWaAP
0.513krajná_pravica3833 SGWaAP
0.515FPÖ3043 SGWaAP