Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000centrista742 SGWaAP
0.322centristický632 SGWaAP
0.356stredoľavý524 SGWaAP
0.366konzervatívec23652 SGWaAP
0.370centristická1279 SGWaAP
0.381socialista39758 SGWaAP
0.385liberálny_demokrat2272 SGWaAP
0.386sociálny_demokrat25199 SGWaAP
0.395stredopravý1070 SGWaAP
0.426reformista1718 SGWaAP
0.433stredoľavá1337 SGWaAP
0.435postkomunista1016 SGWaAP
0.436ľudovec8621 SGWaAP
0.440demokrat45238 SGWaAP
0.440liberál38834 SGWaAP
0.461stredopravicová579 SGWaAP
0.466Ľavica515 SGWaAP
0.470pravicový23170 SGWaAP
0.471Republikán615 SGWaAP
0.472kresťanský_demokrat17381 SGWaAP
0.475ľavičiar11215 SGWaAP
0.479Le_Penová1771 SGWaAP