Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000centralizmus2591 SGWaAP
0.374centralistická889 SGWaAP
0.402centralistický969 SGWaAP
0.428absolutizmus2712 SGWaAP
0.452etatizmus1393 SGWaAP
0.475dirigizmus672 SGWaAP
0.498oportunizmus2274 SGWaAP
0.498čechoslovakizmus2531 SGWaAP
0.509federalizmus1056 SGWaAP
0.516despotizmus1477 SGWaAP
0.518diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.526paternalizmus908 SGWaAP
0.530monarchistický541 SGWaAP
0.532katolicizmus10809 SGWaAP
0.533absolutistická947 SGWaAP
0.536klerikalizmus1156 SGWaAP
0.538autokracia1058 SGWaAP
0.540nacionalizmus26046 SGWaAP
0.540liberalizmus19638 SGWaAP
0.544konzervativizmus7677 SGWaAP
0.546demokratizmus1136 SGWaAP
0.547absolutistický1107 SGWaAP
0.550totalitný9859 SGWaAP