Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000centralistický969 SGWaAP
0.402centralizmus2591 SGWaAP
0.438centralistická889 SGWaAP
0.446monarchistický541 SGWaAP
0.474absolutistický1107 SGWaAP
0.493etatistický443 SGWaAP
0.499paternalistický574 SGWaAP
0.508federalizmus1056 SGWaAP
0.519diktátorský1622 SGWaAP
0.524autoritársky2625 SGWaAP
0.531klerikálny635 SGWaAP
0.532totalitný9859 SGWaAP
0.545federatívny1397 SGWaAP
0.546antidemokratický434 SGWaAP
0.551demokratický64512 SGWaAP
0.557korporatívny1027 SGWaAP
0.559dirigizmus672 SGWaAP
0.564buržoázny4038 SGWaAP
0.565unitárny2213 SGWaAP
0.575diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.583autokratický1880 SGWaAP