Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000centralistická889 SGWaAP
0.374centralizmus2591 SGWaAP
0.395monarchistická588 SGWaAP
0.403absolutistická947 SGWaAP
0.438centralistický969 SGWaAP
0.461autoritárska1652 SGWaAP
0.467autonomistická856 SGWaAP
0.472autokratická662 SGWaAP
0.476klerikálna561 SGWaAP
0.496čechoslovakistická493 SGWaAP
0.496etatistická420 SGWaAP
0.513absolutistický1107 SGWaAP
0.520federalizácia2617 SGWaAP
0.522ľudácka1678 SGWaAP
0.530autokracia1058 SGWaAP
0.532komunistická80095 SGWaAP
0.540čechoslovakizmus2531 SGWaAP
0.541monarchistický541 SGWaAP
0.543revizionistická753 SGWaAP
0.545totalitná8415 SGWaAP
0.546štátostrana2088 SGWaAP
0.548diktátorská1357 SGWaAP
0.557HSĽS7376 SGWaAP
0.557mocenská17357 SGWaAP
0.558absolutizmus2712 SGWaAP
0.558ľudák3807 SGWaAP
0.564štátoprávna1611 SGWaAP
0.564mocensky2589 SGWaAP
0.566monarchia26468 SGWaAP
0.570absolutistická_monarchia584 SGWaAP
0.571autoritatívna3158 SGWaAP
0.572nacionalistická10418 SGWaAP
0.575nacionálna2433 SGWaAP
0.576šovinistická926 SGWaAP
0.579boľševická3900 SGWaAP
0.579diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.581autonomista887 SGWaAP
0.582vládnuca_elita1581 SGWaAP
0.582antikomunistická987 SGWaAP
0.583vládnuca_garnitúra952 SGWaAP
0.585federalizmus1056 SGWaAP
0.587fašistická11983 SGWaAP
0.588dualistická660 SGWaAP
0.588štátotvorná1068 SGWaAP
0.589fašizujúci492 SGWaAP