Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000centralistická889 SGWaAP
0.374centralizmus2591 SGWaAP
0.395monarchistická588 SGWaAP
0.403absolutistická947 SGWaAP
0.438centralistický969 SGWaAP
0.461autoritárska1652 SGWaAP
0.467autonomistická856 SGWaAP
0.472autokratická662 SGWaAP
0.476klerikálna561 SGWaAP
0.496čechoslovakistická493 SGWaAP
0.496etatistická420 SGWaAP
0.513absolutistický1107 SGWaAP
0.520federalizácia2617 SGWaAP
0.522ľudácka1678 SGWaAP
0.530autokracia1058 SGWaAP
0.532komunistická80095 SGWaAP
0.540čechoslovakizmus2531 SGWaAP
0.541monarchistický541 SGWaAP
0.543revizionistická753 SGWaAP
0.545totalitná8415 SGWaAP
0.546štátostrana2088 SGWaAP
0.548diktátorská1357 SGWaAP
0.557HSĽS7376 SGWaAP