Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000centrálny_koordinačný697 SGWaAP
0.463sprostredkovateľský_orgán2828 SGWaAP
0.504implementačná_agentúra1455 SGWaAP
0.542strategický_referenčný2003 SGWaAP
0.574Implementačný427 SGWaAP
0.590Riadiaci3138 SGWaAP
0.590Monitorovací_výbor624 SGWaAP