Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000celostnosť680 SGWaAP
0.462ontologická2011 SGWaAP
0.492mnohosť1830 SGWaAP
0.515imanentná1341 SGWaAP
0.526transcendencia2468 SGWaAP
0.529bytostná3398 SGWaAP
0.531dejinnosť473 SGWaAP
0.534transcendentná1465 SGWaAP
0.537protikladnosť784 SGWaAP
0.540axiologická542 SGWaAP
0.548gnozeologická480 SGWaAP
0.550imanencia425 SGWaAP
0.552usporiadanosť1823 SGWaAP
0.557transcendentálny1283 SGWaAP
0.560absolútnosť649 SGWaAP
0.561dialektická2001 SGWaAP
0.564mnohoznačnosť798 SGWaAP
0.565noetická490 SGWaAP
0.567súcno2864 SGWaAP
0.572transcendentný1560 SGWaAP