Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000celospoločensky1387 SGWaAP
0.368spoločensky28617 SGWaAP
0.501celospoločenský9414 SGWaAP
0.530celospoločenské2365 SGWaAP
0.535celospoločenská8729 SGWaAP
0.618eticky5272 SGWaAP
0.668environmentálne5712 SGWaAP
0.674legislatívne10258 SGWaAP
0.685politicky59897 SGWaAP
0.685systémovo8110 SGWaAP
0.686morálne20754 SGWaAP
0.688hodnotovo4956 SGWaAP
0.693celoslovensky1612 SGWaAP
0.697mediálne21048 SGWaAP
0.703inštitucionálne1880 SGWaAP
0.710ľudsky20001 SGWaAP
0.724etické13614 SGWaAP
0.726sociálne33761 SGWaAP
0.732osvetovo466 SGWaAP
0.733trhovo3201 SGWaAP
0.738konsenzuálne570 SGWaAP
0.739filozoficky4719 SGWaAP
0.741mravne4860 SGWaAP