Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000celoslovensky1612 SGWaAP
0.555celoslovenské_meradlo1229 SGWaAP
0.590celoštátne1872 SGWaAP
0.645celoslovenský27669 SGWaAP
0.688Slovensko4576611 SGWaAP
0.693celospoločensky1387 SGWaAP
0.693mediálne21048 SGWaAP
0.729banskobystrický49085 SGWaAP
0.729medzinárodne19791 SGWaAP
0.731Bratislavský_kraj28531 SGWaAP
0.738podtatranský_región2076 SGWaAP
0.738Banskobystrický9006 SGWaAP
0.740celorepubliková882 SGWaAP
0.743celoslovenská55453 SGWaAP
0.743Banskobystrický_kraj13523 SGWaAP
0.744regionálne8839 SGWaAP
0.748Turiec50969 SGWaAP
0.758celoslovenská_pôsobnosť3442 SGWaAP
0.766Kysuce52543 SGWaAP
0.767Trnavský_kraj21678 SGWaAP