Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000celoslovenská55453 SGWaAP
0.378Celoslovenský2266 SGWaAP
0.380celoštátna32135 SGWaAP
0.438celoslovenské27631 SGWaAP
0.493celonárodná8553 SGWaAP
0.519celoslovenský27669 SGWaAP
0.520celoškolská1274 SGWaAP
0.532Hviezdoslavov_Kubín6428 SGWaAP
0.545celoštátne13077 SGWaAP
0.547súťaž1848674 SGWaAP
0.570prednes_poézia5428 SGWaAP
0.572recitačná_súťaž3981 SGWaAP
0.575krajská53094 SGWaAP
0.585okresná45533 SGWaAP
0.595Stredoškolský_odborná1422 SGWaAP
0.607slávnostné_vyhodnotenie5027 SGWaAP
0.625Štúrovo_pero1109 SGWaAP
0.626recitačná983 SGWaAP
0.628celoštátna_postupová1278 SGWaAP
0.629ročník1085336 SGWaAP
0.635krajské71417 SGWaAP
0.637celoeurópska9127 SGWaAP
0.638matematický_klokan1016 SGWaAP