Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000celorepubliková882 SGWaAP
0.551celoštátna32135 SGWaAP
0.595krajská53094 SGWaAP
0.620okresná45533 SGWaAP
0.623celorepublikový595 SGWaAP
0.653celoslovenská55453 SGWaAP
0.657celoštátne1872 SGWaAP
0.667republiková12361 SGWaAP
0.692celoslovenská_pôsobnosť3442 SGWaAP
0.705celoštátny13137 SGWaAP
0.709celoslovenský27669 SGWaAP
0.713celonárodná8553 SGWaAP
0.715republikový4753 SGWaAP
0.725oblastná20736 SGWaAP
0.731celoeurópska9127 SGWaAP
0.740regionálne62376 SGWaAP
0.740celoslovensky1612 SGWaAP
0.749republikové1793 SGWaAP
0.757oblastný_futbalový5462 SGWaAP
0.760regionálna188125 SGWaAP
0.762regionálne8839 SGWaAP
0.765oblastný11957 SGWaAP
0.765celoslovenské_meradlo1229 SGWaAP