Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000celoštátna32135 SGWaAP
0.380celoslovenská55453 SGWaAP
0.420krajská53094 SGWaAP
0.464celoštátne13077 SGWaAP
0.498celoštátny13137 SGWaAP
0.501okresná45533 SGWaAP
0.521celonárodná8553 SGWaAP
0.535regionálna188125 SGWaAP
0.537Celoštátny5014 SGWaAP
0.551celorepubliková882 SGWaAP
0.562celoštátne1872 SGWaAP
0.589celoeurópska9127 SGWaAP
0.590medzinárodná539331 SGWaAP
0.595oblastná20736 SGWaAP
0.596Celoslovenský2266 SGWaAP
0.621celoslovenský27669 SGWaAP
0.623regionálne62376 SGWaAP
0.630celoslovenské27631 SGWaAP
0.631republiková12361 SGWaAP
0.633celoštátna_postupová1278 SGWaAP
0.647Hviezdoslavov_Kubín6428 SGWaAP
0.653Stredoškolský_odborná1422 SGWaAP
0.655krajské71417 SGWaAP
0.661republikový4753 SGWaAP