Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cechové468 SGWaAP
0.509cechová1836 SGWaAP
0.515remeselnícke1089 SGWaAP
0.544cechový1379 SGWaAP
0.582feudálne1921 SGWaAP
0.586meštianske845 SGWaAP
0.590zemepanské856 SGWaAP
0.603slobodné_kráľovské5899 SGWaAP
0.604artikul783 SGWaAP
0.604stoličné741 SGWaAP
0.607cech29109 SGWaAP
0.614hornouhorské512 SGWaAP
0.614poddanské1024 SGWaAP
0.614šľachtické1395 SGWaAP
0.621feudálne_panstvo462 SGWaAP
0.623stavovské1653 SGWaAP
0.625roľnícke2594 SGWaAP
0.629artikula726 SGWaAP
0.642živnostenské1808 SGWaAP
0.648hrnčiarske578 SGWaAP
0.651banícke5574 SGWaAP
0.653mešťan18882 SGWaAP
0.655meštianstvo2519 SGWaAP