Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000carihradský890 SGWaAP
0.404Konštantínopol6187 SGWaAP
0.430byzantský_cisár2582 SGWaAP
0.455patriarcha18671 SGWaAP
0.456alexandrijský1961 SGWaAP
0.471ekumenický_koncil1218 SGWaAP
0.488cisár_Konštantín2137 SGWaAP
0.489franský3625 SGWaAP
0.504pápežská_kúria744 SGWaAP
0.507koncil23984 SGWaAP
0.515Antiochia3885 SGWaAP