Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cárska3983 SGWaAP
0.412cársky2931 SGWaAP
0.468cárske986 SGWaAP
0.484cár13306 SGWaAP
0.506ruský_cár3364 SGWaAP
0.524cisárska10525 SGWaAP
0.561cárske_Rusko2512 SGWaAP
0.569cárizmus577 SGWaAP
0.583Ivan_Hrozný1351 SGWaAP
0.590cárovná2147 SGWaAP
0.596petrohradská1942 SGWaAP
0.596cárov465 SGWaAP
0.597boľševická_revolúcia1283 SGWaAP
0.598ruská234840 SGWaAP
0.598dekabrista431 SGWaAP
0.600bielogvardejec466 SGWaAP
0.600habsburská2478 SGWaAP
0.601sovietska44297 SGWaAP
0.607kyjevská3166 SGWaAP