Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cárovič575 SGWaAP
0.510cárovná2147 SGWaAP
0.518cár13306 SGWaAP
0.551cárov465 SGWaAP
0.606princ78924 SGWaAP
0.608Nikolajevič2376 SGWaAP
0.620ruský_cár3364 SGWaAP