Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cárov465 SGWaAP
0.445cisárov2529 SGWaAP
0.469cár13306 SGWaAP
0.530cársky2931 SGWaAP
0.549kráľov8145 SGWaAP
0.551cárovič575 SGWaAP
0.575Ivan_Hrozný1351 SGWaAP
0.580cárovná2147 SGWaAP
0.584dekabrista431 SGWaAP
0.585sultánov937 SGWaAP
0.585ruský_cár3364 SGWaAP
0.591Nikolajevič2376 SGWaAP
0.596cárska3983 SGWaAP
0.603vojvodov742 SGWaAP
0.606Michajlovič1357 SGWaAP
0.613cárske986 SGWaAP
0.626Nikolaj16468 SGWaAP
0.632Paša1030 SGWaAP
0.638Stalinov3358 SGWaAP
0.644cisársky16429 SGWaAP
0.648sprisahanec3180 SGWaAP
0.650bojar1460 SGWaAP