Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cárizmus577 SGWaAP
0.327samoderžavie611 SGWaAP
0.420boľševik14514 SGWaAP
0.430boľševická_revolúcia1283 SGWaAP
0.445cárske_Rusko2512 SGWaAP
0.478dekabrista431 SGWaAP
0.482boľševizmus3476 SGWaAP
0.488bielogvardejec466 SGWaAP
0.503októbrová_revolúcia1588 SGWaAP
0.511boľševická3900 SGWaAP
0.522menševik1073 SGWaAP
0.534komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.539boľševické1337 SGWaAP
0.545diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.545cársky2931 SGWaAP
0.550Stalin32834 SGWaAP
0.552cárske986 SGWaAP