Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cár13306 SGWaAP
0.220ruský_cár3364 SGWaAP
0.382Ivan_Hrozný1351 SGWaAP
0.392cárovná2147 SGWaAP
0.396imperátor2803 SGWaAP
0.398cisár81604 SGWaAP
0.438turecký_sultán1053 SGWaAP
0.438knieža54086 SGWaAP
0.440Napoleon19225 SGWaAP
0.448chán3891 SGWaAP
0.465cársky2931 SGWaAP
0.469cárov465 SGWaAP
0.472bojar1460 SGWaAP
0.484cárska3983 SGWaAP
0.491panovník51690 SGWaAP
0.491cárske986 SGWaAP
0.494kráľ403784 SGWaAP
0.515vladár10193 SGWaAP
0.516vojvodca8873 SGWaAP
0.517dekabrista431 SGWaAP
0.518cárovič575 SGWaAP
0.524rímsky_cisár5459 SGWaAP
0.530miestodržiteľ4755 SGWaAP
0.537sultán11630 SGWaAP
0.538Napoleon_Bonaparte2287 SGWaAP
0.539cisárov2529 SGWaAP
0.540Lenin23668 SGWaAP
0.541Stalin32834 SGWaAP
0.542Jeľcin9016 SGWaAP
0.546patriarcha18671 SGWaAP
0.547byzantský_cisár2582 SGWaAP
0.550báťuška685 SGWaAP
0.556mocnár1810 SGWaAP
0.558Paša1030 SGWaAP
0.560gubernátor3767 SGWaAP
0.563Nikolajevič2376 SGWaAP
0.565uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.565generalissimus579 SGWaAP
0.569Boris_Jeľcin6552 SGWaAP
0.569vládca51375 SGWaAP