Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000cár13306 SGWaAP
0.220ruský_cár3364 SGWaAP
0.382Ivan_Hrozný1351 SGWaAP
0.392cárovná2147 SGWaAP
0.396imperátor2803 SGWaAP
0.398cisár81604 SGWaAP
0.438turecký_sultán1053 SGWaAP
0.438knieža54086 SGWaAP
0.440Napoleon19225 SGWaAP
0.448chán3891 SGWaAP
0.465cársky2931 SGWaAP
0.469cárov465 SGWaAP
0.472bojar1460 SGWaAP
0.484cárska3983 SGWaAP
0.491panovník51690 SGWaAP
0.491cárske986 SGWaAP
0.494kráľ403784 SGWaAP
0.515vladár10193 SGWaAP
0.516vojvodca8873 SGWaAP
0.517dekabrista431 SGWaAP
0.518cárovič575 SGWaAP
0.524rímsky_cisár5459 SGWaAP