Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000byzantský_obrad1986 SGWaAP
0.359gréckokatolík7094 SGWaAP
0.431pravoslávna10215 SGWaAP
0.450liturgia56686 SGWaAP
0.457pravoslávny20874 SGWaAP
0.457gréckokatolícky14714 SGWaAP
0.460gréckokatolícka7717 SGWaAP
0.463Pravoslávny_cirkev3619 SGWaAP
0.464pravoslávna_cirkev14018 SGWaAP
0.465Mukačevská_eparchia770 SGWaAP
0.479cirkevnoslovanský708 SGWaAP
0.479gréckokatolícka_cirkev9270 SGWaAP
0.485eparchia6373 SGWaAP
0.487prešovská_eparchia1867 SGWaAP
0.490gréckokatolícke2086 SGWaAP
0.499pravoslávny_veriaci2260 SGWaAP
0.506cirkevná_slovančina467 SGWaAP
0.509liturgický18521 SGWaAP
0.517pravoslávne2592 SGWaAP
0.519Pravoslávny960 SGWaAP
0.522liturgická14468 SGWaAP
0.522pravoslávie4171 SGWaAP
0.523Gréckokatolícky5803 SGWaAP
0.527rítus3062 SGWaAP