Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000byzantský_cisár2582 SGWaAP
0.367franský3625 SGWaAP
0.410rímsky_cisár5459 SGWaAP
0.412cisár81604 SGWaAP
0.413Byzancia5289 SGWaAP
0.416Konštantínopol6187 SGWaAP
0.425turecký_sultán1053 SGWaAP
0.430carihradský890 SGWaAP
0.436cisár_Konštantín2137 SGWaAP
0.455uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.466panovník51690 SGWaAP
0.472Franský_ríša989 SGWaAP
0.481knieža54086 SGWaAP
0.488Ptolemaios3006 SGWaAP
0.490Konštantín17220 SGWaAP