Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000byzantské2108 SGWaAP
0.283byzantská8014 SGWaAP
0.334Byzancia5289 SGWaAP
0.343byzantský6967 SGWaAP
0.372byzantská_ríša2625 SGWaAP
0.379antické5302 SGWaAP
0.403rímske18126 SGWaAP
0.434osmanské1116 SGWaAP
0.452Konštantínopol6187 SGWaAP
0.467etruské517 SGWaAP
0.475staroveké5553 SGWaAP
0.482kyjevská_Rus780 SGWaAP
0.484franské659 SGWaAP
0.487perzské1497 SGWaAP
0.488veľkomoravské2959 SGWaAP
0.490rímske_impérium1379 SGWaAP
0.496Kyjevský_Rus712 SGWaAP
0.499Byzantský_ríša503 SGWaAP
0.500románske1879 SGWaAP
0.502rímska_ríša10411 SGWaAP
0.517pohanské3021 SGWaAP