Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000byzantská_ríša2625 SGWaAP
0.158Byzancia5289 SGWaAP
0.254rímska_ríša10411 SGWaAP
0.278perzská_ríša1108 SGWaAP
0.292Byzantský_ríša503 SGWaAP
0.296franská_ríša1389 SGWaAP
0.301Osmanský_ríša5243 SGWaAP
0.303Franský_ríša989 SGWaAP
0.304rímske_impérium1379 SGWaAP
0.318kyjevská_Rus780 SGWaAP
0.328Konštantínopol6187 SGWaAP
0.332Rímsky_ríša4052 SGWaAP
0.358Rímsky_impérium686 SGWaAP
0.372byzantské2108 SGWaAP
0.376osmanská_ríša1762 SGWaAP
0.394veľkomoravská_ríša1802 SGWaAP
0.395Kyjevský_Rus712 SGWaAP
0.398byzantská8014 SGWaAP
0.404Veľkomoravský_ríša1877 SGWaAP