Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000byzantská8014 SGWaAP
0.264byzantský6967 SGWaAP
0.283byzantské2108 SGWaAP
0.325Byzancia5289 SGWaAP
0.398byzantská_ríša2625 SGWaAP
0.400franská1070 SGWaAP
0.403rímska45656 SGWaAP
0.410ranokresťanská701 SGWaAP
0.476antická17409 SGWaAP
0.483osmanská3041 SGWaAP
0.486Konštantínopol6187 SGWaAP
0.491kyjevská_Rus780 SGWaAP
0.495veľkomoravská4059 SGWaAP
0.497christianizácia851 SGWaAP
0.502pravoslávna10215 SGWaAP
0.505Kyjevský_Rus712 SGWaAP
0.507slovanská26906 SGWaAP
0.513Byzantský_ríša503 SGWaAP
0.516stredoveká35919 SGWaAP
0.517Konštantín17220 SGWaAP
0.518pohanská7442 SGWaAP