Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bytostná3398 SGWaAP
0.403ontologická2011 SGWaAP
0.426bytie77242 SGWaAP
0.437transcendentná1465 SGWaAP
0.442bytostné1912 SGWaAP
0.449transcendencia2468 SGWaAP
0.452metafyzická3950 SGWaAP
0.468telesnosť4448 SGWaAP
0.483človečenská441 SGWaAP
0.485existenciálna5915 SGWaAP
0.490bytostný3679 SGWaAP
0.512transcendentno1484 SGWaAP
0.516duchovnosť8561 SGWaAP
0.516božskosť2404 SGWaAP
0.519prapodstata1404 SGWaAP
0.525človečenstvo6608 SGWaAP
0.528imanentná1341 SGWaAP
0.529duchovná165624 SGWaAP
0.529celostnosť680 SGWaAP
0.530zmyslovosť1015 SGWaAP
0.530lyrický_subjekt2875 SGWaAP
0.530archetypálna1279 SGWaAP
0.535mnohosť1830 SGWaAP
0.537nadzmyslová465 SGWaAP