Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000byrokraticky876 SGWaAP
0.509byrokratický5843 SGWaAP
0.564byrokratická6787 SGWaAP
0.571byrokratické1949 SGWaAP
0.590byrokracia29194 SGWaAP
0.625byrokrat6805 SGWaAP
0.630komplikovane7347 SGWaAP
0.632socialisticky1950 SGWaAP
0.650nekompetentne690 SGWaAP
0.659politicky59897 SGWaAP
0.666absurdne7157 SGWaAP
0.667byrokratický_aparát1114 SGWaAP
0.670komunisticky1315 SGWaAP
0.671ideologicky8080 SGWaAP
0.673metodicky5797 SGWaAP
0.675byrokratická_mašinéria486 SGWaAP
0.676kapitalisticky718 SGWaAP
0.680nezmyselne13793 SGWaAP
0.681totalitne580 SGWaAP
0.684mocensky2589 SGWaAP
0.692demokraticky9268 SGWaAP
0.696administratívne9030 SGWaAP
0.703diletantsky536 SGWaAP