Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000byro_ÚV587 SGWaAP
0.372Predsedníctvo_ÚV2106 SGWaAP
0.456tajomník_ÚV3277 SGWaAP
0.470byro1335 SGWaAP
0.486ÚV_KSČ7213 SGWaAP
0.528ÚV_KSS6208 SGWaAP
0.534politbyro3043 SGWaAP
0.542KV_KSS642 SGWaAP
0.544soviet_ZSSR662 SGWaAP
0.557Predsedníctvo_SNR850 SGWaAP
0.607Zbor_povereník1437 SGWaAP
0.607KSČ23660 SGWaAP