Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000byro1335 SGWaAP
0.429politbyro3043 SGWaAP
0.470byro_ÚV587 SGWaAP
0.490ÚV_KSČ7213 SGWaAP
0.516ÚV_KSS6208 SGWaAP
0.528Predsedníctvo_ÚV2106 SGWaAP
0.542generálny_tajomník32788 SGWaAP
0.549Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.561výbor390776 SGWaAP
0.571KV_KSS642 SGWaAP
0.581tajomník_ÚV3277 SGWaAP
0.583koordinačný_výbor2117 SGWaAP
0.583Sekretariát2446 SGWaAP
0.587KSČ23660 SGWaAP
0.591grémium7279 SGWaAP
0.598Zbor_povereník1437 SGWaAP
0.599Ministerský556 SGWaAP
0.602parlamentné_zhromaždenie3178 SGWaAP
0.616OV_KSS1337 SGWaAP