Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000buzerácia1880 SGWaAP
0.624arogantnosť1322 SGWaAP
0.635arogancia24083 SGWaAP
0.635buzerovať2619 SGWaAP
0.642byrokracia29194 SGWaAP
0.643lajdáckosť640 SGWaAP
0.656alibizmus5207 SGWaAP
0.668benevolencia1777 SGWaAP
0.670zlodejčina483 SGWaAP
0.673frajerina2185 SGWaAP
0.674blbosť36892 SGWaAP
0.675nehoráznosť4618 SGWaAP
0.677šikana13221 SGWaAP
0.679nadávanie4329 SGWaAP
0.680nadpráca2773 SGWaAP
0.680dehonestácia2165 SGWaAP
0.683výsmech22533 SGWaAP
0.686hlúposť87424 SGWaAP
0.687byrokratická6787 SGWaAP