Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000burleska554 SGWaAP
0.450groteska6498 SGWaAP
0.493komika3124 SGWaAP
0.495melodráma2845 SGWaAP
0.525kabaretná1279 SGWaAP
0.542parodická821 SGWaAP
0.556komediálna4068 SGWaAP
0.563kabaretné925 SGWaAP
0.573opereta9492 SGWaAP
0.576operetná1680 SGWaAP
0.577grotesknosť820 SGWaAP
0.579komediálne1013 SGWaAP
0.582komická11014 SGWaAP
0.583kabaretný1321 SGWaAP
0.583satirická4339 SGWaAP
0.588paródia16207 SGWaAP
0.588groteskná3005 SGWaAP
0.588komédia105950 SGWaAP
0.590etuda4872 SGWaAP
0.590veselohra5212 SGWaAP
0.591melodramatická537 SGWaAP
0.591jednoaktovka2058 SGWaAP
0.591operetný1421 SGWaAP