Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000buržoázny4038 SGWaAP
0.380marxistický3814 SGWaAP
0.393buržoázna6997 SGWaAP
0.436boľševický4033 SGWaAP
0.436kapitalistický11913 SGWaAP
0.440socialistický34296 SGWaAP
0.448buržoázne1014 SGWaAP
0.448komunistický36634 SGWaAP
0.476proletársky1032 SGWaAP
0.484reakcionár676 SGWaAP
0.484buržoázia8590 SGWaAP
0.486úpadkový621 SGWaAP
0.490malomeštiacky924 SGWaAP
0.495totalitný9859 SGWaAP
0.503monarchistický541 SGWaAP
0.504vykorisťovateľský426 SGWaAP
0.506ľavičiarsky645 SGWaAP
0.511klerikálny635 SGWaAP
0.514proletariát6763 SGWaAP
0.516diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.522boľševizmus3476 SGWaAP
0.526marxizmus13099 SGWaAP
0.528nacionálny2577 SGWaAP
0.529liberálny25259 SGWaAP
0.530marxista5377 SGWaAP