Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000buržoázne1014 SGWaAP
0.394kapitalistické3053 SGWaAP
0.425socialistické12213 SGWaAP
0.430marxistické1330 SGWaAP
0.430totalitné2380 SGWaAP
0.448buržoázny4038 SGWaAP
0.452komunistické8142 SGWaAP
0.454buržoázna6997 SGWaAP
0.456proletárske518 SGWaAP
0.457liberálne6296 SGWaAP
0.458boľševické1337 SGWaAP
0.473nacionálne837 SGWaAP
0.491meštiactvo623 SGWaAP
0.522anarchistické633 SGWaAP
0.528ideologické6710 SGWaAP
0.532ľavicové5710 SGWaAP
0.533osvietenské632 SGWaAP
0.539sociálnodemokratické703 SGWaAP
0.548malomeštiactvo869 SGWaAP
0.548feudálne1921 SGWaAP
0.549samoderžavie611 SGWaAP
0.552diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.555buržoázia8590 SGWaAP
0.560nacionalistické2398 SGWaAP