Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000buržoázna6997 SGWaAP
0.320buržoázia8590 SGWaAP
0.369proletárska2351 SGWaAP
0.388marxistická6571 SGWaAP
0.393buržoázny4038 SGWaAP
0.409meštiacka1504 SGWaAP
0.440kapitalistická11577 SGWaAP
0.454buržoázne1014 SGWaAP
0.460boľševická3900 SGWaAP
0.461diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.475vykorisťovateľská655 SGWaAP
0.479absolutizmus2712 SGWaAP
0.486osvietenská1933 SGWaAP
0.501socialistická61784 SGWaAP
0.503imperialistická2821 SGWaAP
0.504proletariát6763 SGWaAP
0.505feudálna3953 SGWaAP
0.510robotnícka20481 SGWaAP
0.511liberálna27803 SGWaAP
0.513marxizmus13099 SGWaAP
0.515diktatúra24909 SGWaAP
0.515meštiactvo623 SGWaAP
0.517aristokracia7168 SGWaAP
0.517totalitná8415 SGWaAP
0.518ideológia68602 SGWaAP
0.527boľševizmus3476 SGWaAP
0.527demokratizmus1136 SGWaAP
0.534absolutistická947 SGWaAP
0.538samoderžavie611 SGWaAP
0.541malomeštiacka950 SGWaAP
0.542komunistická80095 SGWaAP
0.543etatistická420 SGWaAP
0.547fašistická11983 SGWaAP
0.548liberalizmus19638 SGWaAP
0.550kontrarevolúcia2647 SGWaAP
0.554feudalizmus6612 SGWaAP
0.555monarchistická588 SGWaAP
0.555liberálna_demokracia5593 SGWaAP
0.556cárizmus577 SGWaAP
0.559marxistický3814 SGWaAP
0.559osvietenstvo7952 SGWaAP
0.560materialistická3135 SGWaAP
0.565monarchia26468 SGWaAP
0.567otrokárska1666 SGWaAP
0.567ľavicová26769 SGWaAP
0.570revolučné_hnutie1933 SGWaAP
0.570kapitalizmus65672 SGWaAP