Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000buržoázna6997 SGWaAP
0.320buržoázia8590 SGWaAP
0.369proletárska2351 SGWaAP
0.388marxistická6571 SGWaAP
0.393buržoázny4038 SGWaAP
0.409meštiacka1504 SGWaAP
0.440kapitalistická11577 SGWaAP
0.454buržoázne1014 SGWaAP
0.460boľševická3900 SGWaAP
0.461diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.475vykorisťovateľská655 SGWaAP
0.479absolutizmus2712 SGWaAP
0.486osvietenská1933 SGWaAP
0.501socialistická61784 SGWaAP
0.503imperialistická2821 SGWaAP
0.504proletariát6763 SGWaAP
0.505feudálna3953 SGWaAP
0.510robotnícka20481 SGWaAP
0.511liberálna27803 SGWaAP
0.513marxizmus13099 SGWaAP
0.515diktatúra24909 SGWaAP
0.515meštiactvo623 SGWaAP
0.517aristokracia7168 SGWaAP
0.517totalitná8415 SGWaAP
0.518ideológia68602 SGWaAP