Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000buržoázia8590 SGWaAP
0.320buržoázna6997 SGWaAP
0.371proletariát6763 SGWaAP
0.374aristokracia7168 SGWaAP
0.450šľachta27175 SGWaAP
0.463meštiactvo623 SGWaAP
0.463proletárska2351 SGWaAP
0.463meštianstvo2519 SGWaAP
0.484buržoázny4038 SGWaAP
0.495robotnícka20481 SGWaAP
0.511vládnuca_elita1581 SGWaAP
0.512vykorisťovateľ2066 SGWaAP
0.520vykorisťovateľská655 SGWaAP
0.523oligarchia6822 SGWaAP
0.528diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.529kapitalistická11577 SGWaAP
0.532feudálna3953 SGWaAP
0.543revolučné_hnutie1933 SGWaAP
0.552meštiacka1504 SGWaAP
0.554imperialistická2821 SGWaAP
0.555buržoázne1014 SGWaAP
0.556plutokracia553 SGWaAP
0.558absolutistická947 SGWaAP
0.559vládnuca23919 SGWaAP