Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bulvarizácia723 SGWaAP
0.458vulgarizácia607 SGWaAP
0.531tendenčnosť900 SGWaAP
0.546povrchnosť7196 SGWaAP
0.557bulvárne1132 SGWaAP
0.558bulvárna4523 SGWaAP
0.577nekultúrnosť1701 SGWaAP
0.581vulgárnosť4421 SGWaAP
0.582politizácia2661 SGWaAP
0.591autocenzúra1878 SGWaAP
0.601amerikanizácia895 SGWaAP
0.602bulvárny7136 SGWaAP
0.606plytkosť1998 SGWaAP
0.606bulvárne703 SGWaAP
0.617mienkotvorná1976 SGWaAP
0.618mediálna76701 SGWaAP
0.620mienkotvorné_médium2345 SGWaAP
0.634bulvárne_médium1923 SGWaAP