Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bulvárny7136 SGWaAP
0.267bulvárny_plátok1568 SGWaAP
0.340bulvárna4523 SGWaAP
0.367bulvárny_denník3313 SGWaAP
0.396bulvárne703 SGWaAP
0.414bulvárne1132 SGWaAP
0.417bulvárne_médium1923 SGWaAP
0.418bulvárna_tlač1773 SGWaAP
0.456mienkotvorný_denník1501 SGWaAP
0.533mienkotvorný2625 SGWaAP
0.546bulvár31176 SGWaAP
0.573klebetník1254 SGWaAP
0.578investigatívny2532 SGWaAP
0.580novinársky10911 SGWaAP
0.581dezinformačný759 SGWaAP
0.585žurnalistický2303 SGWaAP
0.590spravodajský22952 SGWaAP
0.602bulvarizácia723 SGWaAP
0.606Times1253 SGWaAP
0.609žurnalista17446 SGWaAP
0.616mienkotvorné_médium2345 SGWaAP
0.617palcový_titulok1029 SGWaAP