Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bulvárne_médium1923 SGWaAP
0.306bulvárna_tlač1773 SGWaAP
0.346bulvárna4523 SGWaAP
0.417bulvárny7136 SGWaAP
0.422bulvárny_plátok1568 SGWaAP
0.437bulvárne1132 SGWaAP
0.476bulvárne703 SGWaAP
0.503mienkotvorné_médium2345 SGWaAP
0.515bulvárny_denník3313 SGWaAP
0.556médium677205 SGWaAP
0.594mienkotvorný_denník1501 SGWaAP
0.608televízne_spravodajstvo2562 SGWaAP
0.615mienkotvorné836 SGWaAP
0.634bulvarizácia723 SGWaAP
0.644dezinformačný759 SGWaAP
0.651bulvár31176 SGWaAP
0.652masmédium20581 SGWaAP