Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bulvárne1132 SGWaAP
0.395bulvárna4523 SGWaAP
0.414bulvárny7136 SGWaAP
0.437bulvárne_médium1923 SGWaAP
0.443bulvárne703 SGWaAP
0.487bulvárna_tlač1773 SGWaAP
0.520bulvárny_plátok1568 SGWaAP
0.522mienkotvorné836 SGWaAP
0.557bulvarizácia723 SGWaAP
0.571mediálne16136 SGWaAP
0.593mienkotvorné_médium2345 SGWaAP
0.597žurnalistické685 SGWaAP
0.601televízne_spravodajstvo2562 SGWaAP
0.611investigatívne446 SGWaAP
0.612propagandistické1593 SGWaAP
0.613mienkotvorný_denník1501 SGWaAP
0.623novinárske3532 SGWaAP
0.628novinové421 SGWaAP
0.629spravodajské3711 SGWaAP
0.631bulvárny_denník3313 SGWaAP
0.643konšpiračné1386 SGWaAP
0.647bombastické1346 SGWaAP
0.654prvoplánové1655 SGWaAP