Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bulvárna4523 SGWaAP
0.333bulvárna_tlač1773 SGWaAP
0.340bulvárny7136 SGWaAP
0.346bulvárne_médium1923 SGWaAP
0.374bulvárny_plátok1568 SGWaAP
0.390bulvárne703 SGWaAP
0.395bulvárne1132 SGWaAP
0.553mienkotvorná1976 SGWaAP
0.556mienkotvorný_denník1501 SGWaAP
0.558bulvarizácia723 SGWaAP
0.561bulvárny_denník3313 SGWaAP
0.567braková865 SGWaAP
0.579mienkotvorné_médium2345 SGWaAP
0.586televízne_spravodajstvo2562 SGWaAP
0.588investigatívna2617 SGWaAP
0.588klebeta22640 SGWaAP
0.590bulvár31176 SGWaAP
0.592konšpiračná2264 SGWaAP
0.593tendenčná1740 SGWaAP
0.595novinárska_kačica713 SGWaAP
0.598bombastická2831 SGWaAP
0.602vulgárna5117 SGWaAP