Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bulharský_cár838 SGWaAP
0.472ruský_cár3364 SGWaAP
0.481Habsburský1841 SGWaAP
0.506arcivojvoda2732 SGWaAP
0.510arciknieža1160 SGWaAP
0.518cisár81604 SGWaAP
0.531uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.533Lotrinský1052 SGWaAP
0.541habsburský3387 SGWaAP
0.551uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.560gróf58759 SGWaAP
0.571knieža54086 SGWaAP
0.573cisárovná_Alžbeta852 SGWaAP
0.576Žigmund10064 SGWaAP