Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bulharský21071 SGWaAP
0.321rumunský27788 SGWaAP
0.371srbský38720 SGWaAP
0.372macedónsky5459 SGWaAP
0.392chorvátsky31160 SGWaAP
0.400arménsky5509 SGWaAP
0.425litovský6255 SGWaAP
0.436gruzínsky9366 SGWaAP
0.446čiernohorský2254 SGWaAP
0.448moldavský3554 SGWaAP
0.448albánsky7707 SGWaAP
0.450turecký57967 SGWaAP
0.456azerbajdžanský2223 SGWaAP
0.461slovinský15506 SGWaAP
0.473ruský315966 SGWaAP
0.479ukrajinský71137 SGWaAP
0.480poľský148383 SGWaAP
0.481juhoslovanský8299 SGWaAP
0.485grécky91149 SGWaAP
0.506bieloruský12993 SGWaAP
0.510estónsky5284 SGWaAP
0.513uzbecký1830 SGWaAP
0.519lotyšský6232 SGWaAP
0.523maďarský200544 SGWaAP
0.530cyperský6429 SGWaAP