Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bulharské5693 SGWaAP
0.323chorvátske8235 SGWaAP
0.328slovinské3678 SGWaAP
0.341macedónske1456 SGWaAP
0.355srbské7906 SGWaAP
0.362rumunské6402 SGWaAP
0.362čiernohorské711 SGWaAP
0.368albánske1900 SGWaAP
0.406turecké14171 SGWaAP
0.407litovské1932 SGWaAP
0.414arménske1139 SGWaAP
0.415gruzínske3568 SGWaAP
0.415poľské32297 SGWaAP
0.428talianske39117 SGWaAP
0.443portugalské4602 SGWaAP
0.443cyperské1393 SGWaAP
0.451tuniské971 SGWaAP
0.452maďarské41866 SGWaAP
0.457španielske20887 SGWaAP
0.459balkánske1085 SGWaAP
0.461moldavské883 SGWaAP
0.461juhoslovanské1264 SGWaAP
0.467ruské61847 SGWaAP
0.484estónske1293 SGWaAP
0.487rakúske24234 SGWaAP