Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bukovina2170 SGWaAP
0.126Bukovina2151 SGWaAP
0.414Huta12878 SGWaAP
0.422Dolinka1186 SGWaAP
0.448Vyšný8987 SGWaAP
0.452Bystrý17639 SGWaAP
0.453Poľana23831 SGWaAP
0.462dolina162915 SGWaAP
0.462poľana5598 SGWaAP
0.462Jablonka2150 SGWaAP
0.472javorina8904 SGWaAP
0.477Príslop1181 SGWaAP
0.480vyšná6392 SGWaAP
0.484príslop1371 SGWaAP
0.484Sedlica5675 SGWaAP
0.485Zuberec15445 SGWaAP
0.488Dolina11578 SGWaAP