Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000bukový_les2421 SGWaAP
0.246listnatý_les3210 SGWaAP
0.262ihličnatý_les3460 SGWaAP
0.266smrekový_les2384 SGWaAP
0.381jelšina900 SGWaAP
0.395lesnatý1216 SGWaAP
0.417lesostep1241 SGWaAP
0.423kosodrevina8462 SGWaAP
0.426rašelinisko5513 SGWaAP
0.438les559809 SGWaAP
0.440pramenisko976 SGWaAP
0.447lužný_les7933 SGWaAP
0.455lúčny2991 SGWaAP
0.456borovicový_les4826 SGWaAP
0.462jedlina544 SGWaAP
0.463lesný_porast15969 SGWaAP
0.469predhorie3018 SGWaAP
0.474krovinatá623 SGWaAP
0.477lesnatá1427 SGWaAP
0.481bučina4064 SGWaAP